Ve čtvrtek 17. března se v prostorách Ministerstva kultury uskutečnil další z Čajů o šesté, tentokrát s filozofem Janem Sokolem. Tématem tohoto setkání byla Etika a morálka v politice.

Pan profesor se po úvodním pozdravu všech přítomných ujal slova a v průběhu večera se dotkl několika dalších témat, jakými jsou význam poměru zaměstnanec – zaměstnavatel v dnešní době a společnosti, či výskyt korupce nejen v české politice. Na jeho rozsáhlou rozpravu navázalo několik dotazů, které nakonec vyústily v zajímavou diskuzi. Mezi dotazy, které se dotýkaly i předešlé politické angažovanosti pana profesora se objevovaly i takové, které se dotýkaly i mezinárodních témat: uprchlické krize a jejím řešením v rámci Evropské unie.

Poselstvím, které si odnášíme není jen vědomí důležitosti slušnosti a etiky v běžném chování každého politika, ale i důraz na pravé poslání politiků a všech veřejných činitelů, kterým je vnášení morálky do společnosti prostřednictvím moci, která jim byla skrz voliče svěřena a vnímání jejich činnosti jako služby lidem, nikoliv sobě.

Tímto ještě jednou panu profesoru Janu Sokolovi děkujeme za Jeho vzácný čas, který Mladým lidovcům věnoval.

sokol 2