Nové pražské předsednictvo se zavázalo, že bude častěji svolávat členské schůze a tím pádem zvyšovat komunikaci s členskou základnou. Druhá schůze tohoto roku tedy proběhla 15.3.2017 v salónku Café Neustadt. Schůze proběhla za hojné účasti členů a za přítomnosti jednoho váženého hosta a to dočasného ředitele IKDP Jana Šmídka.
Mezi probíraná témata patřila mimo jiné reflexe sjezdu ML v Praze, plánování dalších formálních i neformálních akcí, možnosti rozšíření spolupráce s IKDP či zpráva o probíhajících přípravách na podzimní volební kampaň. Po schůzi následovala neformální diskuze. Předsednictvo vnímá schůze jako konstruktivní a hodlá v jejich organizování pokračovat.