V úterý 20. ledna 2015 se v pražském Paláci Charitas sešli delegáti krajské konference Mladých lidovců Praha a Středočeský kraj. Po úvodních zdravicích a informaci o dosavadní činnosti bylo hlavním úkolem zvolit nové vedení krajské organizace a delegáty na březnový sjezd Mladých lidovců. Post předsedy s přehledem obhájil Michael Kalný, jenž při volbě neměl protikandidáta. Na posty tří místopředsedů nastupují nováčci: první místopředsedkyní, která by měla být „pravou rukou“ předsedy, se stala Zuzana Procházková. Dalšími místopředsedy pak Petra Blažková, která bude mít na starosti oblast PR, a Jiří Galuška, jehož hlavním úkolem bude koordinovat práci krajské organizace v rámci pořádání akcí. Zvoleno bylo též osm delegátů na celostátní sjezd.

Zúčastnění též prodiskutovali všechny klíčové oblasti dalšího směřování krajské organizace a dotkli se i stávající politické situace. Krajská konference má též nezanedbatelný společenský význam, umožňující členům se blíže poznat a stmelit kolektiv.

Krajská organizace Praha a Středočeský kraj je oproti ostatním v mnohém specifická: působí na území dvou samosprávných krajů, je velkoměstská i venkovská, působí v hlavním městě a zde sdružuje i v Praze pobývající členy, pocházející z různých koutů České republiky, má k dispozici přístup k celostátně významným příležitostem a osobnostem, které se v hlavním městě nacházejí. Přesto však zazněla řada podnětů, jak efektivně rozšířit činnost krajské organizace i do dalších měst Středočeského kraje a její vnitřní fungování více decentralizovat. To bude také jeden z hlavních úkolů práce nového krajské výboru v následujícím období. Nejen sněmovní volby v říjnu 2013, ale i loňské komunální a senátní volby ukázaly, že KDU-ČSL zažívá v hlavním městě příznivé období a dosahuje velmi slušných výsledků. To však bohužel neplatí o Středočeském kraji, kde se lidovcům až na malé výjimky nepodařilo obsadit mandáty v zastupitelstvech větších měst. Úkolem Mladých lidovců tedy bude i to, aby expanze do těchto oblastí byla spojena s aktivní pomocí KDU-ČSL v budoucích volbách směrem k volebnímu úspěchu.

Mgr. Vladimír Hanáček
místopředseda ML