O víkendu 27-28. května se v TOP Hotelu na Chodově konal celostátní sjezd KDU-ČSL. Na sjezdu se mimo jiné volilo vedení, schvalovala se koalice s hnutím STAN a schvalovala usnesení. K zajištění toho, aby celý sjezd hladce proběhl bylo potřeba mnoha dobrovolníků, kteří pomáhali s prezencí, kontrolovali hlasování a celkově pomáhali, kde je potřeba. S potěšením můžeme konstatovat, že většinu těchto dobrovolníků tvořili členové Mladých lidovců a naše pražská organizace měla velmi početné zastoupení. Naši zástupci byli i mezi samotnými delegáty sjezdu, což jistě snižovalo i celkový průměr věku delegátů, který byl překvapivě nízký a to zhruba čtyřicet let. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci a věříme, že za nás za dva roky bude ještě více.