Historicky první díl tzv. Diskuzí s mladými, skrze které chtějí Mladí lidovci zvýšit zájem mladých lidí o politické dění a jejich účast na veřejném rozhodování, se konal v úterý 9. června ve středočeských Poděbradech. Tématem tohoto setkání byla dvě horká zahraničně-politická témata: ukrajinská krize a imigrace do Evropy. Diskutovat o nich přijeli dva navýsost povolaní hosté: bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík.

Jakkoliv název debaty zdůrazňuje snahu zaujmout především mladé lidi, usedli v auditoriu zástupci všech věkových skupin dospělé populace, což byl dobrý předpoklad pro výživnou debatu, která se také rozproudila.

Oba hosté se víceméně shodli na složitém odhadu budoucího vývoje na Ukrajině, přičemž Cyril Svoboda vypíchl především těžkosti budoucího státoprávního uspořádání Ukrajiny směrem k udržení její územní integrity i složitý vztah ukrajinských elit k demokratickému vládnutí. Přímá ruská vojenská intervence na Ukrajině i v dalších zemích není příliš pravděpodobná, za to k využívání „soft power“, i v rozporu s mezinárodním právem, ze strany Putinova vedení dochází.

Daleko bouřlivější debatu vyvolalo téma imigrace z islámských zemí a obecně vztah evropských a českých občanů k islámu. Zde se oba řečníci shodli především na potřebě účinně řešit krizi v ohniscích napětí a účinně represivně vystoupit vůči pašeráckým gangům. Cyril Svoboda však vnímá potřebu přijmout imigranty, kterým byl v členském státě EU udělen azyl, dalšími zeměmi jako akt solidarity mezi evropskými státy, který vyplývá ze smluvního základu EU. Ondřej Benešík zdůraznil potřebu zohlednění faktorů, umožňujících snazší integraci migrantů a upozornil na úskalí, které uplatnění kvót pro příjem uprchlíků má, včetně zvyšující se občanské nespokojenosti. Neshoda mezi panelisty i účastníky debaty ohledně vnitřní povahy islámu, projevů náboženského fundamentalismu mezi muslimy a možnostech jeho potírání, stejně jako perspektivách multikulturního soužití v Evropě, jen podtrhuje nejednoznačnost závěrů i složitost diskutovaných témat. To je však taktéž výzva, aby byla těmto mezinárodně-politickým tématům věnována náležitá pozornost, což mají Mladí lidovci stále na zřeteli.

Tímto děkujeme za pomoc při přípravě a realizaci besedy místní organizaci KDU-ČSL v Poděbradech. Další díl cyklu Diskuze s mladými se uskuteční v pátek 19. června v Jindřichově Hradci na téma hazardu a gamblerství.


Mgr. Vladimír Hanáček
předseda Mladí lidovci, z.s.

IMG_9082

IMG_9091

IMG_9086

IMG_9093