Začátek letošního roku se nesl ve znamení voleb do krajských i celostátních orgánů našeho spolku.

Krajská konference proběhla 24. ledna. Navštívit nás mimo jiné přišel i předseda pražské organizace KDU-ČSL Jan Wolf, aby nás informoval o činnosti organizace. Post předsedy obhájil Adam Šilar, svou pozici místopředsedkyně obhájila také Adéla Chamrádová. Novými místopředsedy se stali Jakub Matěna a Jan Wolf. Proběhla také volba delegátů na celostátní sjezd a návrhy na kandidáty do celostátních orgánů. Jak je u Mladých lidovců dobrým zvykem, tak jsme úspěšnou konferenci šli náležitě oslavit.

Na celostátní sjezd se patnáct našich delegátů vydalo 24.-25. února do dalekého Brna. Na sjezdu byl zvolen staronový předseda Filip Chvátal z Jihomoravského kraje. Novým 1. místopředsedou se stal Radovan Gaudyn z Ústeckého kraje a řadovými místopředsedy Markéta Filipová z Jihočeského kraje a Josef Pavlík s Helenou Martinkovou, kteří zastupují Zlínský kraj. Ve volbě do celostátního výboru jsme jako Praha měli své reprezentanty a to krajskou konferencí nominované Adama Šilara, Antonína Homolu a Václava Pláteníka. Kandidovat se rozhodli také Adéla Chamrádová a Marcel Ladka. Zvoleni byli nakonec první tři jmenovaní.

Na sjezdu jsme také probírali změny stanov, usnesení či otázky ideového směřování spolku. Navštívit nás přijeli zástupci KDU-ČSL (Pavel Bělobrádek, Marián Jurečka, Jan Bartošek, Marek Výborný a další), ale také například prezidentský kandidát Pavel Fischer.

Závěrem lze říci, že sjezd byl pro naší pražskou organizaci úspěšný. Posíláme díky do Jihomoravského kraje za vzornou přípravu prvního dvoudenního sjezdu a v neposlední řadě oceňujeme přítomnost tradičního řízku během sobotního oběda.