Dne 26. 2. 2015 se na půdě Fakulty sociálních věd UK Prahy konala debata zástupců Mladých konzervativců, Mladých křesťanských demokratů, Mladých sociálních demokratů, Mladých zelených a Mladých lidovců pořádaná organizací Mladí občané.

Mladí lidovci v této debatě zastávali odmítavý postoj ke kvótám pro ženy působící v politice. Prostřednictvím svého zástupce Mgr. Vladimíra Hanáčka, místopředsedy Mladých lidovců, byli všichni zúčastnění zasvěceni do historického exkurzu a politické tradice žen působících na české politické scéně od roku 1912 do současnosti. Snaha o obhájení názoru Mladých sociálních demokratů a Mladých zelených o nutnosti zavedení kvót s ideálním výsledným zastoupením žen a mužů v politice 50:50 se zdá Mladým lidovcům absurdní.

Nechceme podporovat opatření, která snižují rovné příležitosti na základě pohlaví stejně tak jako rasy, náboženství, barvy pleti atd. a opatření zasahující do demokratického rozhodování voličů o tom, koho chtějí volit. I v době bez kvót není ojedinělé setkávat se s názorem, že mnoho žen je na svých pozicích právě jen díky svému pohlaví. Nechceme, aby se tento názor stal legitimním a ženy již nemohly být hrdé, že jsou na svých pozicích jen díky své kvalifikaci, schopnostem a dovednostem. 19% zastoupení žen v české politice není ani pro Mladé lidovce uspokojivé číslo, nicméně bychom místo kvót raději nabídli ženám cestu vytvoření vhodnějšího zázemí, podpořili jejich politické vzdělávání  a osobní rozvoj  a takto napomohli přirozenému růstu zastoupení žen na naší politické scéně.


Bc. Zuzana Procházková

1. místopředsedkyně Mladých lidovců Prahy a Středočeského kraje
Tel.: +420 732 822 388
Email: praha@mladilidovci.cz

ženy-v-politice-901x1024